อุทยานธรณีแห่งชาติ ณ สัทธา

“อุทยานธรณีแห่งชาติ ณ สัทธา” หรือที่รู้จักในชื่อ “ป่าดงดิบไหวพริบ” หรือ “ภูเขาไฟดงดิบไหวพริบ” ตั้งอยู่ในอำเภอหนองผือ จังหวัดอุดรธานี มีความสำคัญทางธรณีวิทยามาก ด้วยเหตุนี้ คณะมนตรีรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็น “อุทยานธรณีแห่งชาติ” ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2515 และมีกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี 2524 “อุทยานธรณีแห่งชาติ ณ สัทธา” สร้างขึ้นจากการผุพังของเปลือกโลกและภูเขาไฟที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า 40,000 ปีที่แล้ว ส่งผลให้เกิดซากปรักหักพังของเหล็กกล้าแผ่นดินและหินปูนหลงเหลือ ซึ่งเป็นแบบจำลองของปรากฏการณ์เปลือกโลกที่ลึกที่สุดในโลก เป็นการรวมสมบัติล้ำค่าจากธรรมชาติในบริเวณเดียว เช่น ถ้ำดงใหญ่ น้ำตกศรีธรรม และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังมีระบบนิเวศและสัตว์ป่าที่หลากหลาย เช่น สัตว์ป่าที่อยู่ในบันทึกของ IUCN เช่น เสือดาว กวางโค และหมีดำ