dg casino เครดิต ฟรี เกมใหม่ล่าสุดมาแรงที่สุดในปี 2023

เหตุใดการพนันเสี่ยงโชคบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจึงผิดกฎหมายหรือไม่?

หากดูจากรัฐธรรมนูญของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 44 (4) บัญญัติว่า “สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการประกอบธุรกิจและการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็นสิทธิที่สำคัญและเป็นที่รับรองโดยรัฐ” กฎหมายต้องไม่จำกัดสิทธิของประชาชนในการประกอบธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการเล่นเกม ไม่ได้หมายความว่าการเล่นการพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่เป็นการประกาศโดยหน่วยงานของรัฐบาลที่ต้องการปกป้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเล่นการพนันออนไลน์ที่ปลอดภัย เพราะในปัจจุบันการพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย